Skip to main content
Banner Web 1900x295px

Objectius


L'Associació de Metges Estètics de Catalunya (SMEC) es una societat de metges que neix al 2021 a l’empara de la Sociedad Española de Medicina Estètica (SEME), l’objectiu principal de la qual es establir llaços amb tots els metges estètics que treballen a Catalunya, maximitzant els coneixements de la Medicina Estètica (ME). Es una associació democràtica, independent i sense ànim de lucre.

Es pretén emprendre aquest objectiu en els següents àmbits:  

 • Ser el referent, representant i assessor davant el Departament de Sanitat dels aspectes regulatoris relacionats amb la ME, tant de centres, cartera de serveis com de professionals que exerceixen a Catalunya.
 • Identificar i denunciar l’exercici no professional de la ME a Catalunya, i lluitar contra l’intrusisme. Quelcom que, per ser eficaç, segons l’actual legislació, s’ha de restablir a nivell autonòmic ( ja que son les autonomies les responsables de les autoritzacions i inspeccions).
 • Vetllar per la bona praxis.
 • Complementar la formació dels nostres associats perquè la ME exercida a Catalunya reuneixi els estàndards de la millor qualitat d’atenció per als nostres pacients.
 • Fomentar la publicació d’articles científics com a fonament de la nostra especialitat.
 • Motivar als nostres associats perquè adquireixin l’acreditació en ME en convivència amb les seccions col·legials de Catalunya.
 • Recolzar la creació i la interacció de les seccions col·legials de ME en aquelles províncies on encara hi manca.
 • Educar a la població sobre el que es, representa i pot fer la ME, que només ha de realitzar-se en centres autoritzats per al seu exercici.
 • Col·laborar amb la resta d’associacions de ME per arribar a la correcta regulació de la pràctica de la ME per aconseguir la definitiva declaració d’especialitat mèdica.
 • Aconsellar i recolzar als nostres associats en el maneig dels possibles efectes adversos que poguessin produir-se en la praxis, inclosos en el Llibre Blanc de la SEME.

Per aconseguir els seus objectius, l’associació durà a terme les següents activitats:

 • Denuncia al Departament de Sanitat dels casos d’intrusisme que es detecten a Catalunya.
 • Col·laboració amb els estaments oficials per evitar i denunciar els casos de publicitat enganyosa o no acord amb la Deontologia, especialment a les xarxes socials.
 • Impuls de la bona praxis mèdica i de l’aplicació de les mateixes normes per a tothom.
 • Organització de “Trobades d’Actualització en Medicina Estètica” anuals, i altres activitats formatives.
 • Publicació a la pàgina web de la localització de centres dels associats.
 • Divulgació d’articles i estudis científics amb accés a la web de la revista de la SEME: “Medicina Estètica”.
 • Creació de campanyes d’assessorament al pacient, informant-lo de què es la ME? i, qui practica la ME?
 • Promoció de les relacions i intercanvis entres les diferents associacions nacionals i internacionals de ME.

Tot el que s’ha exposat es durà a terme amb el decidit compromís de la junta directiva i la col·laboració de tots els associats. Els objectius, propostes i inquietuds de la SMEC son fruit de la reflexió i els debats mantinguts amb molts companys metges estètics amb exercici a Catalunya.

Junta Directiva de la SMEC